O kampu

Četvrti "BHOI" zimski kamp mladih informatičara je mjesto na kojem možete steći vrijedna iskustva i nova znanja iz različitih oblasti takmičarskog programiranja u programskom jeziku "C++", te upoznati prijatelje iz cijele Bosne i Hercegovine.

Kamp će biti održan u dvije smjene, prva, od 25. do 29. januara i druga od 1. do 5. februara, u domu stipendista fondacije "Izvor nade" i prostorijama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu - "IUS". Dinamika kampa predviđa svakodnevna trosatna predavanja i četverosatne vježbe na računaru, dok će u večernjim satima biti organizirane dodatne prigodne prezentacije/predavanja. Svi učesnici će dobiti certifikate o završenom kampu, a oni koji se na takmičenju posljednjeg dana pokažu kao najbolji i vrijedne nagrade.

  • 25.01. - 29.01.

    Prva smjena će sadržavati dva odvojena kursa - početni i napredni. Prvi je namijenjen za učenike koji imaju malo ili nimalo predznanja, a drugi za učenike koji imaju osnovno znanje, ali žele da nauče nešto više.

  • 01.02. - 05.02.

    Druga smjena će sadražvati samo jedan kurs i to napredni - za učenike koji imaju osnovno znanje, ali žele da nauče nešto više.

Domaćini

Domaćini kampa su Fondacija "Izvor nade" i Internacionalni univerzitet u Sarajevu - "IUS".

Fondacija "Izvor nade"

Fondacija "Izvor nade" je obezbijedila smještaj za učesnike izvan Sarajeva i prostorije za održavanje predavanja.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - "IUS"

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - "IUS" je obezbijedio računarske laboratorije i opremu za održavanje vježbi.

Sadržaj

U nastavku su prikazane tematske cjeline predavanja i vježbi za početnički i napredni kurs, kao i detaljan raspored aktivnosti po danima.

Početnički kurs
Osnovna struktura programa; Ulazni i izlazni tok; Tipovi podataka; Aritmetički i logički operatori; Blokovi naredbi i grananje programa naredbama if i switch
Kontrola toka programa korištenjem petlji; Naredbe break i continue
Pokazivačka aritmetika; Jednodimnezionalni nizovi; Dvodimenzionalni nizovi; Stringovi
Deklaracija, definicija i argumenti funkcije; Rekurzivne funkcije; Standardne funkcije
Programerske paradigme, paterni i preporučene prakse
Napredni kurs
Binarno stablo; Binarno stablo pretrage; Heširanje; Sekvencijalna pretraga; Binarna pretraga
Kontejnerske klase i STL funkcije; Iscrpna pretraga; Bektreking; Modularna aritmetika; Najveći zajednički djelilac; Najmanji zajednički sadržalac; Testiranje prostosti brojeva; Eratostenovo sito; Rastavljanje na proste faktore
Uvod u dinamičko programiranje; Manhattan tourist problem; Coin change problem; Najduži zajednički podniz; Problem ranca
Uvod u teoriju grafova; Reprezentacija grafova; Algoritmi za pretraživanje grafova po širini i dubini; Najkraći put; Minimalno pokrivajuće drvo; Topološko sortiranje
Kompjutaciona geometrija; Poligoni; Konveksni omotač
Ponedjeljak
25.01. | 01.02.
08:00 – 09:00 Okupljanje i zajednički doručak
09:00 – 10:00 Otvaranje kampa
10:00 – 13:00 Predavanja
13:00 – 14:00 Pauza
14:00 – 18:00 Vježbe
18:30 – 19:00 Zajednička večera
Utorak - Četvrtak
26.01. - 28.01. | 02.02. - 04.02.
08:00 – 09:00 Okupljanje i zajednički doručak
09:00 – 12:00 Predavanja
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 17:00 Vježbe
17:30 – 18:30 Posebna predavanja
18:30 – 19:00 Zajednička večera
Petak
29.01. | 05.02.
08:00 – 09:00 Okupljanje i zajednički doručak
09:00 – 12:00 Predavanja
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 16:00 Takmičenje
16:00 – 17:00 Zatvaranje kampa; Podjela certifikata i nagrada
Dom stipendista fondacije „Izvor nade“
Internacionalni univerzitet u Sarajevu – IUS
Participacija

Pravo na učešće imaju učenici svih srednjih škola na području Bosne i Hercegovine. Cijene za participaciju su prikazane u nastavku.

Cijena*
Učesnici koji imaju ostvarene rezultate na takmičenjima iz informatike, matematike, fizike, jezika, ili nekih drugih relevantnih takmičenja Besplatno
Učesnici koji su prošli proces BHOI testiranja 25 KM
Učesnici koji su prijavljeni na proces BHOI testiranja, ali ga još uvijek nisu obavili 50 KM
Ostali učesnici 100 KM

Fondacija "Izvor nade" je za sve učesnike čije je mjesto prebivališta na udaljenosti 30 i više kilometara od Sarajeva obezbijedila besplatan smještaj u domu stipendista fondacije, a u cijenu su uračunata i dva obroka dnevno (doručak i večera).

Prijave se vrše popunjavanjem formulara kojeg možete preuzeti ovdje i njegovim slanjem na email adresu office.bhoi@gmail.com.

Broj mjesta je ograničen, tako da će za konačnu selekciju učesnika biti korišteno nekoliko različitih kriterija: motivaciono pismo, prosjek, vrijeme prijave, itd.

Svi prijavljeni će o konačnom statusu prijave biti obaviješteni putem emaila, a oni koji budu odbrani za učešće će tom prilikom dobiti detaljnije upute i satnicu.

* - učešće može biti sponzorirano od strane lokalnih kompanija, pri čemu će logotopi svih takvih kompanija biti dodani na web stranicu kampa.

Nagrade

Učesnici kampa koji se pokažu kao najbolji će dobiti vrijedne nagrade.

Eksterni HDD

Arduino Uno starter set

Gaming miš i tastatura

Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica, kontaktirajte nas korištenjem kontakt forme ispod.